Spekter-forhandlingene

Brudd i forhandlingene. Avstanden mellom krav og tilbud var rett og slett for stor.

Bilde av kravene i papirform.

Spekter-oppgjøret 2018. Bilde av kravene.