Atle Gullestad, Unio Stat

Atle Gullestad, Unio Stat. (Foto: Unio)

Bilde i halvfigur av en nokså alvorlig mann i sort jakke og blå skjorte