2019 – Et nytt år med medlemsvekst og rekorder

Aldri før har medlemstallet vært høyere enn det var ved årsskiftet. Stadig flere velger Ergoterapeutene. Fagforbundet for ergoterapeuter – uansett stilling.

Forbundsleder Nils Erik Ness gleder seg over medlemsveksten, men oppfordrer samtidig medlemmene til å være gode ambassadører for fag og forbund.

Ved årsskiftet var vi 4325 medlemmer. Dette er 177 flere enn for et år siden.
– Særlig er det gledelig at veksten skjer blant de yrkesaktive medlemmene og blant studentene, slår forbundsleder Nils Erik Ness fast.

Antallet yrkesaktive økte i 2019 med 129 til rekordhøye 3273. Antall studenter økte i samme periode med 52 til 530.

Alle medlemstallene

Variasjon mellom tariffområdene

Også det siste året er det i kommunal sektor at veksten har vært størst. I KS-området har medlemstallet i løpet av fjoråret økt med 133 til 1850. Tilsvarende i Oslo kommune med 24 til 263.

Det er særlig antall medlemmer i Andre private som har gått ned i løpet av 2019. Her har antallet medlemmer gått ned fra 205 til 141 ved siste årsskifte.

Fortsatt mulighet for vekst

– Vi må utnytte en historisk mulighet, slo forbundslederen fast da lovpålegget om ergoterapi var et faktum 1. januar.

1. januar 2020 er en milepæl

– Alle offentlige dokumenter skriker etter mer ergoterapi. Det er et historisk mulighetsrom som vi må benytte ute i den enkelte kommune, sykehus og samfunnet for øvrig, slår Nils Erik Ness fast.

Vær en ambassadør for fag og forbund

Forbundet gir et tilbud til alle ergoterapeuter, uansett stilling. Forbundslederen oppfordrer alle medlemmer til å være gode ambassadører for både fag og forbund.
– Spør dine kolleger om de er organisert, og tilby medlemskap til de som ikke er det.

Innmelding

Medlemsfordeler