familie-såpebobler4192

1. januar 2020 er en milepæl

Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Dette har vi arbeidet for lenge. Nå må vi utnytte mulighetene.

Stortinget har tidligere vedtatt endringer i lov om helsetjenester i kommunene, som gir alle landets kommuner dette pålegget.

– Dette er en historisk dag for oss, og alle innbyggerne i landet som nå vil dra nytte av de tjenestene vi tilbyr, jubler forbundsleder Nils Erik Ness, som også er klar til å ta i mot mange nye kolleger i kommunene.

 

Brev til alle kommuner uten ergoterapeut

Portrettbilde av Nils Erik Ness. Smilende, kledd i dress og slips.
Dette er en historisk dag for oss, og alle innbyggerne i landet som nå vil dra nytte av de tjenestene vi tilbyr, jubler forbundsleder Nils Erik Ness

– Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for kommunen, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Ergoterapeuter utløser ressurser og bidrar til mer bærekraftige helsetjenester i den enkelte kommune.

Sammen med regionlederne sender han nå brev til de kommunene som ikke har ergoterapeut på plass i sin kommune.

Vi ønsker med dette brevet å beskrive hvordan ergoterapeuter bidrar til bærekraftige kommunale helsetjenester. Ergoterapeuter er i årene som kommer særlig aktuelle for å realisere eldrereformen Leve hele livet.

Det blir ikke automatisk flere ergoterapeuter ved kommuneseammenslåinger

11 av kommunene som ikke har tilbudt ergoterapi slår ved nyttår seg sammen med kommuner som har tilsatt ergoterapeuter.
– Dette blir det ikke flere ergoterapeuter av, sier Nils Erik Ness.

Også disse kommunene vil motta et brev fra regionene.

– Målet må være en økt ergoterapidekning både per hode og kvadratkilometer, sier forbundslederen. I motsatt fall vil det gå ut over kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i den nye kommunen.

Nils Erik oppfordrer alle medlemmer om å dokumentere venteliste-situasjonen for ergoterapitjenester i sin kommune, for å ansvarliggjøre faglig og politisk ledelse i kommunen.
– Det er ingen grunn til at medlemmene skal kjenne på dårlig samvittighet på grunn av venteliste-situasjonen, sier han.

Bidra til leserbrev i alle landets aviser

Dekningsgraden av ergoterapeuter varierer mye mellom kommunene. «Hvordan er det i din kommune? Gjør den hverdagslivet mulig for alle innbyggerne?», spør Ergoterapeutene i et utkast til leserbrev i landets aviser?

Medlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å sende inn leserbrevet sammen med sitt regionstyre. Ta kontakt med regionen din

Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for kommunen. 
– Sammen med alle gode krefter ønsker vi, våre medlemmer og tillitsvalgte, å bidra til å utløse ressurser og mer bærekraftige helsetjenester i kommunene, sier forbundslederen.  

Vi må utnytte en historisk mulighet

– Alle offentlige dokumenter skriker etter mer ergoterapi. Det er et historisk mulighetsrom som vi må benytte ute i den enkelte kommune, sykehus og samfunnet for øvrig, slår Nils Erik Ness fast.

Nils Erik Ness om mulighetsrommet i julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte (lenke)

– Viktigere enn selve lovpålegget om ergoterapi i kommunene, er den forståelse for ergoterapeuters kompetanse som lå bak selve lovforslaget og andre offentlige dokumenter som har kommet etterpå, fremholder Nils Erik.

Derfor er det i 2020 et hovedsatsingsområde for forbundet å sørge for at medlemmer og tillitsvalgte synliggjør ergoterapeuters kompetanse for å møte samfunnets utfordringer.

Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for kommunen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.