Solrun Nygård

seniorrådgiver Solrun Nygård som har gjort en gjennomgang av nasjonal helse- og sykehusplan.

Halvfigur bilde av en smilende Solrun Nygård