Nils Erik Ness_08

11 % flere søkere til ergoterapistudiet

Tallene fra Samordna opptak viser at det i år er 11 % flere søkere til ergoterapistudiet i år enn i fjor.

Tallene fra Samordna opptak kom i dag, og viser at det i  år var 657 søkere som har ergoterapi som førstevalg til de 296 studieplassene. Også i fjor var det en tilsvarende økning av førstegangssøkere til ergoterapi ved de seks studiestedene.

I alt er det 4433 som har ergoterapi som et av sine alternativer.
– Vi er svært glad for den økte interessen for ergoterapi sier forbundsleder Nils Erik Ness. Etterspørselen etter ergoterapeuter er betydelig, og stadig flere arbeidsgivere innser at ergoterapeuter utløser ressurser og bidrar til bærekraftige helsetjenester.

Størst interesse blant helsefagene

Mens det totale søkertallet har økt med omlag 5 % er veksten i søkere for helsefagene til sammen 4 %. Det er bare veterinærstudiet som har større vekst enn ergoterapi.