Mariette

Forbundsstyremedlem Mariette Elise Gjerde er valgt inn som vara for Fremskrittspartiet i Ullstein kommune.