Berit Regine

Forbundsstyremedlem Berit Regine Laiti er valgt inn for Arbeiderpartiet i Karasjok kommune.