Generalsekretær Toril Laberg utnevnt til nytt æresmedlem på landsmøtet i dag

Et enstemmig landsmøte utnevnte i dag generalsekretær Toril Laberg til nytt æresmedlem i forbundet.

Laberg og Nesheim med blomster, rødt glassfat og diplom.
Generalsekretær i Ergoterapeutene Toril Laberg (til venstre) ble valgt til æresmedlem i Ergoterapeutene i dag. Linda Fauskanger Nesheim overrakte diplom, fat og blomster på vegne av oss alle.

– Hovedbegrunnelsen for æresmedlemskap er Toril sin innsats i Norsk Ergoterapeutforbund, sa Linda Fauskanger Nesheim da hun på vegne av forbundsstyret la frem forslaget om æresmedlemskap for landsmøtet.

Landsmøtet sluttet seg enstemmig til forbundsstyrets forslag.

Toril Laberg begynte i forbundet som fagsjef i 2008, og har vært både fagsjef og generalsekretær siden i 2012.

En lang yrkeskarriere

Toril Laberg ble utdannet ved Derby University, England, i 1981.

Hun har jobbet som ergoterapeut i Oslo kommune og ved Sunnaas sykehus, hvor hun også deltok i utviklingen av Sunnaas ADL-index. Senere jobbet hun ved Deltasenteret, Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, den gang en del av Helsedirektoratet.

Krevende dobbeltrolle

Dobbeltrollen som fagsjef og generalsekretær er utfordrende.
– Dette mestrer Toril ypperlig og hun har bidratt til å utvikle et sammensveiset team på forbundskontoret, som drar i samme retning, fremholdt Nesheim fra talerstolen på landsmøtet.

I sin begrunnelse trakk Nesheim frem en lang rekke av de prosjektene det nye æresmedlemmet har ledet og deltatt i, og som har vært viktige for utviklingen av Ergoterapeutene og ergoterapifaget i Norge.

Fra godt fornøyde til svært fornøyde medlemmer

– Medlemsundersøkelsene i 2012, -17 og -20 taler for seg, minnet forbundsstyremedlemmet Linda Nesheim om. Fra et godt utgangspunkt i 2012 der 42 % ar respondentene var meget eller svært godt fornøyd er andelen nå 68 %.

Våre æresmedlemmer

Det er en eksklusiv liste med ergoterapeuter som Toril Laberg nå blir en del av. Dette er de andre æresmedlemmene i Ergoterapeutene:

  • Aud Raastad
  • Karin M Liabø
  • Kjersti Vik
  • Liv Hopen
  • Mette Kolsrud
  • Nils Erik Ness
  • Sidsel Bjørneby

Landsmøtet 2020 i mange kanaler

Nettsakene som er, og vil bli, publisert om landsmøtet finner du på ergoterapeutene.org/landsmotet