Ergoterapeuter og førerkortvurdering 2024 Modul 1

Digitalt

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.

Ergoterapistudentenes oppstartsseminar

Ergoterapeutene, forbundskontoret Stortingsgata 2,Oslo,Norge

Ergoterapeutene ønsker det nye landsstyret i Ergoterapistudentene velkommen til seminar.

Dysfagikurs G/F.O.T.T

Haugesund sykehus

Kurset vil gi deg teoretisk viten og praktiske ferdigheter i bruken av F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode for pasienter/klienter med ervervet hjerneskade, som har utfordringer knyttet til svelge, drikke, spise, tale samt pustebesvær.

kr13600

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor ergoterapi? (April 24)

Klubben Hotell, Tønsberg Tønsberg

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Kom på Grunnkurs 3, og lær noen teknikker for bedre gjennomslag, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.

Kurs i Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå.

kr2900

Avlyst Sensorisk Profil 2

Victoria Hotel Stavanger Skansegata 1,Stavanger

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse for å avdekke sensoriske
modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns
rammeverk for å forstå sensorisk prosessering.

kr7700

ParkinsonNet grunnkurs

Stavanger universitetssjukehus Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4011,Stavanger

Grunnkurs Helse Vest 2024

ParkinsonNet

Bodø, Nordlandssykehuset

Grunnkurs Nordland