Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter øvrige (1-9, 11 og 12), Staten, Oslo kommune og Virke

Cristiania Qvartalet Grev Wedels Plass 7,Oslo

Dette er et kurs for å gi deg som tillitsvalgt i Spekter 12, Staten, Oslo kommune og Virke grunnleggende kunnskap om avtaleverk og lokale forhandlinger.

Kurset går over 2 + 2 dager. Del 1 avholdes 30. - 31. mars, og del 2 avholdes 7. og 8. september 2022. NB! du er automatisk påmeldt del 2 når du melder deg på del 1!

Kursstart: 30. mars 10.00 - 17.00
Kursslutt: 31. mars 09.00 - 15:30

ParkinsonNet

Thon Rosenkrantz Bergen

Grunnkurs Vestland 2022

Gratis

ParkinsonNet

Quality Hotel Ramsalt, Bodø

Kurs for Nordland

Gratis

Aktivitetskalkulator

OsloMet -storbyuniversitetet, Pilestredet 46 (P46), K.K.-senteret (3.etg), rom PA311,Oslo

2 dagers fysisk kurs

kr3570

Kurs for tillitsvalgte: Godkjenning av turnus

Nettbasert

Kurset gjennomføres som et webinar over 4 timer, og skal gi de tillitsvalgte kompetanse når de skal drøfte forslag til arbeids/turnus-plan med arbeidsgiver.

Grunnkurs 1 for tillitsvalgte i alle tariffområder

Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo

Grunnkurs 1 er kurs for deg som er ny som tillitsvalgt eller trenger litt oppfriskning
Sted er ikke avklart.

Oppstart kursdag kl. 10.00- 17.00
Andre kursdag kl. 09.00 - 16.00

Den 7. norske fagkongressen i ergoterapi (utsatt)

Clarion Hotel Energy Ishockeyveien 2,Stavanger

Velkommen til den 7. norske fagkongressen i ergoterapi som arrangeres i Stavanger og som er utsatt til 19.-21. september 2022. Dette skjer 25 år etter at den første fagkongressen ble holdt i samme by.