Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Nettbasert

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, kommunesektoren

Hotel Norge, Bergen Nedre Ole Bullsplass 4,Bergen

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, kommunesektoren.

Alle nyvalgte-  og erfarne tillitsvalgte i kommunene. som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital introduksjonspakke og Grunnkurs 1

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter 10, Helseforetak og Spekter 13, Sykehus med driftsavtaler

Scandic Lillestrøm Stillverksveien 28,Lillestrøm

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter 10, helseforetak og Spekter 13, Sykehus med driftsavtale

Alle nyvalgte - og erfarne tillitsvalgte ved helseforetakene i tariffområdet Spekter 10 og 13 som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital Introduksjonspakke og Grunnkurs 1