Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Nytt – Kurs i Sensorisk Profil 2, SP2

NTNU Campus Tunga Tungasletta 2,,Trondheim

Sensorisk Profil 2 er et kartleggingsredskap som kan bidra til å forstå noen av de urolige eller stille barna bedre

kr7000

Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!! – Kurset er fullt

Scandic Hotel Hamar

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.

kr8000

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

Digitalt

ADL-Taxonomien benyttes til å kartlegge gjennomføring av hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

kr2000