Ergoterapeuter og førerkortvurdering 2024 Modul 1

Digitalt

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.

Avlyst Sensorisk Profil 2

Victoria Hotel Stavanger Skansegata 1,Stavanger

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse for å avdekke sensoriske
modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns
rammeverk for å forstå sensorisk prosessering.

kr7700