Deltakelse og mestring for eldre

Hjemme, på jobben, eller et annet sted

Runde 2 - Gratis nettkurs for ergoterapeuter. Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å løfte frem ergoterapeuters kompetanse og motivere til å ta i bruk dette mulighetsrommet.

Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

Digitalt

ADL-Taxonomien benyttes til å kartlegge gjennomføring av hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

kr2000

Kurs i Sensorisk Profil 2 (SP2)

Clarion Hotel Trondheim

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse for å avdekke sensoriske modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns rammeverk for å forstå sensorisk prosessering.

kr7000

Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!!

Scandic Hotel Hamar

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.

kr8000

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

Digitalt

ADL-Taxonomien benyttes til å kartlegge gjennomføring av hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

kr2000