Hele dagen

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Nettbasert

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

Jubileumsseminar for Norsk Forening for Håndterapi – 30 år

Trondheim

Norsk Forening for Håndterapi er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med
rehabilitering/ habilitering innen håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993 med hensikt om å skape et
forum for håndterapeuter. I år har foreningen 30 - års jubileum og skal i den forbindelse arrangere et to-dagers jubileumsseminar.

Pågående

Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

Digitalt

ADL-Taxonomien benyttes til å kartlegge gjennomføring av hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

kr2000