Laster Arrangementer
Fagkurs andre

WORKWISE

Nytt tilbud med kurs og kompetanseheving innen Eksepertbistand og Arbeidsplassvurdering.
Hvor og når
Dato
1 september, 2022 - 6 september, 2023
Sted
Digitalt
Arrangør
Sense of Science
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr 5900,-

HVA ER WORKWISE?

Workwise er en ny tjeneste for deg som ønsker å følge med på, og innlemme mer forskning i din praksis.  Workwise hjelper deg med å jobbe kunnskapsbasert innen arbeidshelse og folkehelse. Forskning har vist at det å jobbe kunnskapsbasert er noe mange opplever som krevende, da praksishverdagen er travel, forskningen er stadig mer omfattende, og å velge ut og vurdere hvilken forskning en bør vektlegge krever tid og kompetanse. Det vil workwise hjelpe deg med. Akkurat nå har vi spesielt søkelys på metoder for arbeidsplassvurdering og ekspertbistand.

Du eller ditt arbeidssted kan nå tegne et abonnement på denne skandinaviske kunnskapstjenesten to ganger per år. I mellomperiodene kan du sette deg på venteliste og bli prioritert.

I workwise presenteres forskning som er omsatt til noe konkret og praksisrelevant. Det kan være et tiltak, et verktøy, et program til konkrete målgrupper, en sjekkliste eller en modell som kan tas i bruk mer direkte i din praksishverdag.

Workwise inneholder fire kategorier med kunnskap:

  1. Teorier & modeller
  2. Verktøy & metoder
  3. Intervensjoner & programmer

I tillegg er det en kategori som skal gjøre det lettere for deg å jobbe kunnskapsbasert, og den heter:

  1. Forstå forskning

I løpet av ett år får du minst fem kurs og fem foredrag, «live» sending hver måned, møtesteder mellom forskning og praksis, og et faglig miljø med andre fra ditt fagfelt.

Faglig ansvarlig for workwise er Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor i arbeidshelse.

Mer om WORKWISE

Mer om Sence og  Science

Pris: Kr 590 per måned eller kr 5900 per år (for år 2022)