Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Workshop kognitiv rehabilitering

Teori og praktisk utprøving
Hvor og når
Dato
29 januar, 2019 - 30 januar, 2019
Sted
Haukeland universitetssjukehus, avdeling for fysikals medisin og rehabilitering, Nordås,
Arrangør
Ikke satt
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
14 januar, 2019
Ordinær pris
Kr 2500,-

Mer enn halvparten av personer med en ervervet hjerneskade opplever kognitive forandringer, selv flere år etter at skaden har
oppstått. Kognitiv rehabilitering er sentralt for å bistå til at brukerne kan leve et best mulig hverdagsliv på egne premisser.

Denne workshopen gir en innføring i kognitiv rehabilitering. Deltagere vil involveres aktivt i en kasus (i all sin kompleksitet) som vil
være en rød tråd gjennom kurset.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs med 12 timer meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, eldres helse eller somatisk helse.