Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt

støtte til personer med demens og deres pårørende
Hvor og når
Dato
20 mai, 2019
Sted
Oslo Kongressenter
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
20 september, 2019
Ordinær pris
Kr 2200,-

På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens, og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Kurset legger opp til praktisk gjennomgang der deltakerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatiske hele, psykisk helse eller allmennhelse.