Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Utfordringer i dagaktivitet og arbeid

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider i dagaktivitetstilbud og i ulike arbeidstiltak. Det kan også være nyttig for annet personell som er jobber med personer med utviklingshemning som er i slike tilbud.
Hvor og når
Dato
28 mars, 2019
Sted
Oslo universitetssykehus
Arrangør
Aldring og helse
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
15 februar, 2019
Ordinær pris
Kr 2200,,-

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Arbeidshelse, Eldres helse, Psykisk helse og Somatisk helse.