Laster Arrangementer
Fagkurs andre

TID Kursholderkurs

Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens
Hvor og når
Dato
27 februar, 2019 - 28 februar, 2019
Sted
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Arrangør
Sykehuset Innlandet HF/Helse Sør-Øst
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
30 januar, 2019
Ordinær pris
Kr 3500,-

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TIDbasiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Eldres helse og Psykisk helse.