Laster Arrangementer

Spiseproblemer og spiseforstyrrelser

hvordan møte ungdom
Hvor og når
Dato
29 april, 2020
Sted
Modum Bad, Vikersund
Arrangør
Modum Bad, Vikersund
Emne
Barns helse
Påmeldingsfrist
1 april, 2020
Ordinær pris
Kr 1950,-

Fagkurs om kroppspress, kroppsmisnøye, spiseproblemer, spiseforstyrrelser og destruktiv kroppsregulerende atferd.

Kurset vil gi en innføring i måter å forstå spiseproblemer og -forstyrrelser på, kunnskap om hva som kjennetegner disse tilstandene og praktisk trening i å kunne møte barn og unge som strever med dette.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, psykisk helse eller folkehelse.