Laster Arrangementer
Fagkurs andre

SESAM konferansen 2019

Samhandling for eldres helse
Hvor og når
Dato
10 april, 2019
Sted
Ikke satt
Arrangør
Ikke satt
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten.

Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.
Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 11 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, allmennhelse, psykisk helse eller somatisk helse.