Laster Arrangementer

Sensorisk Profil 2

et kartleggingsredskap som kan bidra til å forstå noen av de urolige eller stille barna bedre
Hvor og når
Dato
24 november, 2021 - 26 november, 2021
Sted
Oslo Kongressenter
Arrangør
Ergoterapeutene
Påmeldingsfrist
20 oktober, 2021
Ordinær pris
Kr 7000,-

Mange barn strever med å ta inn og tolke sanseinntrykk på en adekvat måte. Det påvirker hvordan de møter omgivelsene og mestrer ulike aktiviteter i for eksempel barnehage og skole. En dansk studie har funnet at minst 20% av barn i skolen har sansemoduleringsvansker. Studien foreslår intervensjon av ergoterapeut for å bedre disse barnas mulighet for deltagelse i skolens læringsmiljø.

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse ved hjelp av spørreskjema for å avdekke sensoriske modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns rammeverk for å forstå sensorisk prosessering. Kursdeltakerne lærer om sansebearbeidingsmønster og hvordan aktiviteter og omgivelser kan tilrettelegges så barn og unge får en bedre hverdag hjemme, i barnehagen eller skolen. Kursdeltakerne vil bli introdusert til tegninger og modeller som kan brukes i formidlingsarbeidet, samt skjemaer til de forskjellige aldersgrupper.

Foredragsholder er Ulla Sparholt fra Danmark. Hun er spesialergoterapeut, har pd i psykologi og Ms i Læreprosesser.

Kurset går over tre dager og veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser og case-oppgaver hvor kursdeltakernes praksis trekkes inn. Kursdeltakerne vil få en oppgave i forkant av kurset.

Lenke til program

Manualen til Sensorisk Profil 2 må kjøpes inn av kursdeltakerne på forhånd. Lenke til Pearson clinical & Talent Assessment

Manualen består av flere del-manualer tilpasset ulike aldersgrupper. Det beste er å kjøpe hele, men det er også mulig å kjøpe bare den/de som er relevant i egen jobb.

Pris for medlemmer: kr 7000

Pris for ikke-medlemmer: kr 14.000

Pris for tillitsvalgte; kr 3500

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist innen barns helse.

Ny påmeldingsfrist, 20.oktober! Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.