Laster Arrangementer

Seksualitet i et livsløpsperspektiv

Den årlige NFSS konferansen
Hvor og når
Dato
2 april, 2019 - 4 april, 2019
Sted
Britannia Hotell
Arrangør
NFSS, Nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv
Påmeldingsfrist
1 februar, 2019

De fleste aspekter ved seksuell helse hos personer med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt i denne konferansen. Det er et variert program med innlegg som gir faglig forsterkning for fagfolk i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det kan være Smiso, RVTS og Barnehusene.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist innen barns helse eller psykisk helse.