Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Schizofrenidagene 2018

Flokken
Hvor og når
Dato
7 november, 2018 - 9 november, 2018
Sted
Stavanger Forum
Arrangør
SUS Klinikker Psykisk helsevern m.fl
Emne
Psykisk helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Vår naturlige plass er innlemmet i en flokk. Men flokklivet er ikke alltid enkelt. Er en utenfor eller marginalisert, så er en sårbar for psykiske lidelser. Redselen for å bli avvist kan hindre oss fra å søke kontakt. Vi kan miste evnen til å gjenkjenne andres omsorg, og lidelse kan gjøre venner til farlige fiender. Isolasjonen blir et feilslått forsøk på å holde seg trygg. Veien tilbake går gjennom relasjoner og sosial støtte fra venner, familie eller gode hjelpere. Schizofrenidagene 2018 vil handle om de sosiale sidene ved mennesket, psykisk lidelse og helsehjelp.
Program
Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent Schizofrenidagene som spesialistspesifikt kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, allmennhelse eller folkehelse.
Det er også spesialseminar 6.november. Ett med tema kognitiv terapi og ett med tema psykiatriske diagnoser. Mer info i programmet. Disse dagene er godkjent som spesialistspesifikt kurs med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse