Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Risiko og smittevern i arbeidslivet

AMAs kursdager i 2021 omhandler hvordan aktører i arbeidslivet kan forholde seg til utfordringer knyttet til risiko og helse generelt, samt smittevern mer spesifikt.
Hvor og når
Dato
15 februar, 2021 - 16 februar, 2021
Sted
Nettbasert
Arrangør
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN
Emne
Arbeidshelse
Påmeldingsfrist
1 februar, 2021
Ordinær pris
Kr 500,-

AMAs kursdager i 2021 omhandler hvordan aktører i arbeidslivet kan forholde seg til utfordringer knyttet til risiko og helse generelt, samt smittevern mer spesifikt. Vurdering, håndtering og kommunikasjon relatert til risiko har en sentral plass i alt arbeid med arbeidshelse, herunder helsekontroller. Den pågående pandemien har skapt nye utfordringer for oss både i samfunnet
generelt og på arbeidsplassen. Den har ført med seg momenter inn i arbeidslivet som stiller nye krav til virksomheter, nå og i framtiden. Herunder forståelsen av smittevern og hvordan man best kan ta vare på egne ansatte i en tid som for mange fremstår som uoversiktlig og usikker.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer meritterende med 12 timer som ergoterapispesialist innen Arbeidshelse og Folkehelse.

Nettbasert, evt. også ved fysisk tilstedeværelse i Tromsø hvis smittesituasjonen tillater det.