Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Rehabiliteringskonferansen 2019

"Leve med"
Hvor og når
Dato
12 september, 2019 - 13 september, 2019
Sted
Radisson Blu Plaza
Arrangør
Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas sykehus HF
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
28 august, 2019
Ordinær pris
Kr 3200,-

Konferansen «Leve med»vil fokusere på hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom for kortere eller
lengre tid, og hva i spesialist- og kommunehelsetjenesten bidrar for at brukerne skal oppleve at de lever «vanlige» liv på tross av
alvorlig sykdom eller skade.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner rehabiliteringskonferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse, allmennhelse eller arbeidshelse.

I tillegg til rehabiliteringskonferansen er det en prekonferanse med ulike tema dagen før, altså 11.september. Denne gir ytterligere 6 timer merittering.