Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Rehabiliteringskonferansen 2018

"Grensesprengende rehabilitering"
Hvor og når
Dato
11 september, 2018 - 12 september, 2018
Sted
Radisson Blu Caledonien
Arrangør
Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas sykehus HF
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr 1850,-

I år vil konferansen fokusere på grensesprengende rehabilitering i et fremtidsperspektiv, med både nasjonale og internasjonale aktører, grensesprengende innovasjon og nye digitale tjenester, og grenseløs samhandling på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent konferansen som spesialistspesifikt kurs med 13 timer meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, somatisk helse, eldres helse eller arbeidshelse.