Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Rehabilitering for personar med lungesykdom

Regionalt nettverksmøte
Hvor og når
Dato
16 mars, 2020 - 17 mars, 2020
Sted
Grand Hotel Terminus
Arrangør
Regional kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
31 januar, 2020
Ordinær pris
Kr 2400,-

Tverrfagleg, regionalt nettverksmøte med tema kols. Det blir brukarinnlegg og innlegg frå ulike aktørar innan feltet med tema
rehabiliteringstilbod, ny forskingsstudie om helsefremmande kompetanse, meistring og livskvalitet, å leve med kronisk sjukdom.
Det blir gruppe og plenumsdiskusjonar.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 10 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse, eldres helse, allmennhelse eller folkehelse.