Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Psykiske lidelser i eldre år

Kursets hovedfokus vil være depresjoner, angst, psykoser og delirium.
Hvor og når
Dato
23 oktober, 2018
Sted
Hotel Scandic Maritim
Arrangør
Aldring og helse
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
24 september, 2018
Ordinær pris
Kr 2100,-

Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primær- og
spesialisthelsetjenesten, både i og utenfor institusjon (inkludert DPS). Kursets
hovedfokus vil være depresjoner, angst, psykoser og delirium. Både utredning,
omsorg, behandling og samhandling vil bli belyst. Kurset inneholder
forelesninger og diskusjon.

Program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs med 7 timer meritterende til ergoterapispesialist innen eldres helse eller psykisk helse