Laster Arrangementer

PRPP Assessment Course

The Perceive, Recall, Plan & Perform Assessment
Hvor og når
Dato
12 november, 2018 - 16 november, 2018
Sted
NTNU Gjøvik
Arrangør
Ergoterapiutdanningen NTNU Gjøvik
Påmeldingsfrist
15 oktober, 2018
Ordinær pris
Kr 6000,-

PRPP er en aktivitetsbasert, standardisert metode for å kartlegge hvordan mennesker bruker sine kognitive ferdigheter i utførelse av daglige aktiviteter. Metoden kan benyttes for alle mennesker som har utfordringer med aktivitetsutførelse med bakgrunn i redusert evne til å bearbeide informasjon.

Dr.Chris Chapparo og Dr. Judy Ranka fra Sydney Australia har utviklet redskapet og kommer for å holde kurset. I løpet av fem dager går man gjennom bakgrunn, hensikt, metode for hvordan benytte PRPP for å kartlegge mennesker med vansker med å bearbeide informasjon i utførelsen av daglige aktiviteter. Kurset er delt mellom teori og praksis gjennom at man ser videoer av
personer som utfører ulike aktiviteter og deretter scorer med PRPP kartleggingen slik at man er klar for å igangsette intervensjoner basert på kartleggingen

Dette kurset er et innføringskurs

Link for mer informasjon

Link for program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 40 timer til ergoterapispesialist.