Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Kurset gir ergoterapeuter kompetanse i praktiske kjørevurderinger og opplæring i bruk av Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive).
Hvor og når
Dato
1 oktober, 2019 - 3 oktober, 2019
Sted
Høyres hus,Stortingsgata 20, Oslo
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
15 september, 2019

Kurset starter tirsdag 1. oktober kl. 13.00 og avslutter torsdag 3. oktober kl. 15.30.

Praktisk kjøretest P-Drive er et undersøkelses og vurderingsredskap som brukes ved observasjon av kjøreferdigheter. P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse.

Forelesere: Ann-Helen Patomella, PhD, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet og Helena Selander Fil. Dr., Leg Arbetsterapeut, Statens Väg & Transportforskningsinstitut som henholdsvis har utviklet instrumentet og forsket på det.

Kurset kvalifiserer ergoterapeuter til å benytte P-drive ved førerkortvurderinger og er meritterende med 22 timer ergoterapispesifikt kurs.  

Kursdeltakerne kan i etterkant av kurset kalibreres. Ved dokumentert kalibrering godkjennes ytterligere 35 timer. 

Pris medlemmer kr. 3 000,-, tillitsvalgte kr. 1 500,- og ikkemedlemmer kr. 6 000,-. 

Medlemmer i Sveriges Arbetsterapeuter og Ergoterapeutforeningen Danmark vil få medlemspris, medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund vil bli prioritert.