Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Påvirkningsarbeid for tillitsvalgte i kommunene

Hvordan kan tillitsvalgte ta i bruk sitt mulighetsrom?
Hvor og når
Dato
9 april, 2019 - 10 april, 2019
Sted
Scandic Park Sandefjord
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
24 mars, 2019

Hvordan kan tillitsvalgte benytte det mulighetsrommet som ligger i regjeringens eldrereform Leve hele livet og vårt satsingsområde «Aktivitet og deltakelse for eldre» eller andre muligheter som ligger for bruk av ergoterapeuters kompetanse i sin kommune?

Ergoterapeutene Sør er vertskap for dette emnekurset for tillitsvalgte.

Fagansvarlige er kommunikasjonsrådgiver Audun Øvrebø og krefter fra Ergoterapeutene.

Målet med kurset er at deltakerne skal bli tryggere i å påvirke beslutninger som har konsekvenser for innbyggerne, og medlemmene i deres virksomhet, og kurset vil spesielt ta utgangspunkt i det mulighetsrommet som ligger i eldrereformen «Leve hele livet» og Ergoterapeutenes tilhørende satsing på aktivitet og deltakelse for eldre.

Kurset er gratis og forbundet dekker reise og opphold.