Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Pasienter med CFS/ME

rehabilitering i praksis
Hvor og når
Dato
12 november, 2019
Sted
Linken, Tromsø
Arrangør
Arbeidsutvalget i Regionalt fagnettverk for CFS/ME
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
5 november, 2019
Ordinær pris
Kr 1200,-

Kurset har fokus på å bidra til kompetansebygging innen diagnosegruppen CFS/ME, samt gi praktiske verktøy til de tjenesteytere
som følger opp brukere med CFS/ME. Målgruppe: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som
følger opp pasienter med CFS/ME. Kurset passer også for saksbehandlere på NAV, tildelingskontor og barnevern.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse eller allmennhelse.