Laster Arrangementer

ParkinsonNet

Kurs for Nordland
Hvor og når
Dato
27 april, 2022 - 28 april, 2022
Sted
Quality Hotel Ramsalt, Bodø
Arrangør
Ikke satt
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr Gratis,-

ParkinsonNet er en nederlandsk modell med mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme skal få en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å heve kompetansen hos fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og logopeder som blir en del av et tverrfaglig nettverk. Yrkesgruppene har både felles og særfaglig  undervisning.

Gratis to-dagers grunnkurs med e-læringskurs i forkant.

Program

Reise og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner den fagspesifikke delen av kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Påmeldingslenke kommer under ParkinsonNet.no

Det vil bli arrangert flere kurs: uke 36 region sørøst, uke 39 helseregion vest, uke 41 sørlandet, uke 43 helse Midt, uke 45 Innlandet.