Laster Arrangementer
Fagkurs andre

ParkinsonNet

Grunnkurs Vestland 2022
Hvor og når
Dato
6 april, 2022 - 7 april, 2022
Sted
Thon Rosenkrantz Bergen
Arrangør
ParkinsonNet Norge
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
25 mars, 2022
Ordinær pris
Kr Gratis,-

ParkinsonNet er en nederlandsk modell med mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme skal få en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å heve kompetansen hos fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og logopeder som blir en del av et tverrfaglig nettverk. Yrkesgruppene har både felles og særfaglig  undervisning.

Gratis to-dagers grunnkurs med e-læringskurs i forkant.

Program

Reise og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner den fagspesifikke delen av kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.