Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Oppdatert kunnskap fra rusfeltet

INVITASJON TIL FAGDAG
Hvor og når
Dato
5 desember, 2018
Sted
Solli DPS
Arrangør
Solli DPS
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Velkommen til fagdag om rusproblematikk knyttet opp mot trender, ungdom, kartlegging/behandling, brukerperspektiv og kjønnsforskjeller.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapiforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse.