Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Nordisk konferanse om spastisitet

Bygge nordisk fagnettverk og utvikle kunnskapsbasert praksis
Hvor og når
Dato
23 januar, 2020 - 24 januar, 2020
Sted
Sunnaas og Scandic Fornebu
Arrangør
Sunnaas Sykehus HF
Emne
Barns helse
Påmeldingsfrist
13 desember, 2019
Ordinær pris
Kr 3000,-

For helsearbeidere som jobber med pasienter med spastisk lammelse i spesialisthelsetjenesten og kommunen, og har spesiell
interesse innen dette fagområdet.

Kursets formål er å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å belyse forskjellige kartleggingsmetoder, utarbeidelse av mål ved behandling, ulike behandlingsmetoder og evaluering av effektmål innen fagområdet spastisk lammelse. Et  ønske er å sørge for at pasienter med spastisk lammelse får best mulig klinisk tilbud og oppfølging lokalt etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse eller barns helse.

Dag 1 er på Sunnaas, Dag 2 på Scandic Fornebu