Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Nasjonal konferanse om delirium

Opplæring av ressurspersoner i avdelinger
Hvor og når
Dato
23 mars, 2020
Sted
Diakonhjemmet sykehus
Arrangør
Oslo Delirium Research Group, Aldring og helse, Diakonhjemmet
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
20 februar, 2020
Ordinær pris
Kr 950,-

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med
kognitiv svikt og delirium. Kurset vil belyse diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, ikke-medikamentelle behandlingsstrategier, legemiddelbruk, interaktive sesjoner.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse eller somatisk helse.