Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Motiverende Intervju

-en målrettet samtalemetode for å motivere og bistå personer i ønskede endringsprosesser.
Hvor og når
Dato
1 mars, 2019 - 4 mars, 2019
Sted
Læeings- og mestringssenteret, Kristiansand
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr Gratis,-

MI er en metode som fagpersoner kan bruke i samtale med personer som ønsker støtte til positiv endring av vaner for oppnå best mulig helse. Fagpersonens oppgave er å få frem personens egen motivasjon, utforske ambivalens og skape økt forståelse for hva som er viktig for den enkelte.

Samtalen/intervjuet baseres på den motivasjonen personen faktisk har, og endringsarbeidet forutsetter aktiv og konstruktiv deltagelse fra den som skal endre vaner.

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som generelt kurs meritterende med 10 timer til ergoterapispesialist.

Kurset gjentas i Kristiansand 3. og 4. september og Arendal 6.-7. mai og 18.-19. november.