Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Motiverande intervju

Kurs for ergoterapeuter
Hvor og når
Dato
3 oktober, 2019
Sted
Bikuben konferansesenter, Haukeland sykehus
Arrangør
Ergoterapiavdelingen Haukeland sykehus
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
19 september, 2019
Ordinær pris
Kr 1300,-

Motivarande intervju er ein målretta og klientsentrert samtaleform som blir brukt når ein ønsker å utforske og styrke pasienten/klienten sin indre motivasjon for endring. Fleire av ergoterapeutane på Haukeland universitetsjukehus har vidareutdanning i motiverande intervju og har god erfaring med at dette er ein nyttig samtaleteknikk i møte med pasientar.
Tom Barth, spesialist i klinisk psykologi, har takka ja til vår invitasjon om å halde eit dagskurs i motiverande intervju. Grip denne sjansen til å få med deg eit godt og matnyttig kurs.

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som generelt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist.