Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Mot til å se – evne til å handle

Øke forståelsen for barn som pårørende
Hvor og når
Dato
22 januar, 2020 - 23 januar, 2020
Sted
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør
Korus vest Stavanger i samarbeid med fire kommuner og tre spesialisthelsetjenester
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
9 januar, 2020
Ordinær pris
Kr 1850,-

Kurset er et nasjonalt kurs som holdes for 15.år på rad, i samarbeid med fire kommuner og tre spesialisthelsetjenester.

Tema er mot til å se og evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller
alvorlig somatisk sykdom. Øke forståelse for barn som pårørende, styrke foreldreferdigheter og styrke barn og ungdom for å bedre
barns psykiske helse og allmenn helse og øke foreldres mestringsopplevelse.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, psykisk helse eller allmennhelse.