Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Mindfulness og helsefremmende arbeid

Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen
Hvor og når
Dato
26 oktober, 2018 - 27 oktober, 2018
Sted
Raddison Blue Royal Garden
Arrangør
Mindfulness Norge
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr ulike priser,-

Årets mindfulnesskonferanse ønsker å ha fokus på livsmestring og relasjonskompetanse i skole og helsevesen; mindfulness som en måte å fremme hjelperens/lærerens egenomsorg, selvivaretakelsementaliseringsevne og evne til å regulere nærhet og distanse på en sunn måte, og samtidig styrke oppmerksomt nærvær, varme, raushet og aksept i møte med pasient/klient/elev.  

Program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som generelt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, psykisk helse, barns helse eller arbeidshelse.