Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år

Utviklingshemning og aldring
Hvor og når
Dato
13 november, 2019
Sted
Oslo Kongressenter
Arrangør
Nasjona kompetansetjeneste for aldring og helse
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
30 september, 2019
Ordinær pris
Kr 2200,-

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 10. konferansen om utviklingshemning og aldring. Temaet denne gangen er miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år. Konferansen setter søkelys på hva målrettet miljøarbeid er, presenterer noen utvalgte modeller for miljøarbeid, og ser på utfordringer som kommunale tjenesteytere kan erfare når personer med utviklingshemning blir eldre. Ulike måter å tilrettelegge miljøet på, og faktorer det er viktig å ta hensyn til hos den enkelte person, blir også
tematisert.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse eller eldres helse.