Laster Arrangementer

Manglende boevne

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri
Hvor og når
Dato
15 mars, 2021 - 16 mars, 2021
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør
Fagfokus
Emne
Psykisk helse
Påmeldingsfrist
14 mars, 2021
Ordinær pris
Kr 4800,-

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det
«manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes. Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å
sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar
beboeren, og skaper nødvendig stabilitet?

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 11 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.

Konferansen kan også følges via streaming.