Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Lungerehabiliteringskonferansen 2019

Fremtidens lungerehabilitering
Hvor og når
Dato
28 mars, 2019 - 29 mars, 2019
Sted
Quality Airport Hotel Gardermoen
Arrangør
Lungeforum og LHL
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
6 mars, 2019
Ordinær pris
Kr 2200,-

Det er behov for både høyspesialisert rehabilitering og lavterskeltilbud. Konferansen vil ha fokus på å gi klinisk viktig kunnskap på alt fra trening, ernæring og angst til velferdsteknologi. Aktuell for ergoterapeuter som møter lungepasienter og ønsker å bidra til en meningsfylt hverdag for en stor pasientgruppe.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, eldres helse eller somatisk helse.