Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Livskvalitet, alene og i fellesskap

Øke forståelsen av psykiske lidelser gjennom ulike tilnærminger
Hvor og når
Dato
29 november, 2019
Sted
Egersund Arena, kultur og konferansesenter
Arrangør
Dalane distriktpsykiatriske senter/Stavanger Universitetssykehus/Helse Stavanger HF
Emne
Folkehelse
Påmeldingsfrist
20 november, 2019

Dalane DPS har har «økt mestring gir bedre helse» som sin målsetting. Senteret har en åpen holdning til nyere behandlingsformer. Opptatt av å tilby sine pasienter kunnskap om livsstilsendringer for å øke deres mestring.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner seminaret som spesialistspesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse eller folkehelse.

Påmelding sendes til Dalane.dps@sus.no