Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Landskonferanse i alderspsykiatri 2019

Tverrfaglig møtested for alderspsykiatri i spesialisthelsetjenesten
Hvor og når
Dato
6 mai, 2019 - 8 mai, 2019
Sted
Radisson Blu Caledonien Hotel
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste og Sørlandet sykehus HF
Emne
Psykisk helse
Påmeldingsfrist
20 mars, 2019
Ordinær pris
Kr 4700,-

Arrangementet er et tverrfaglig møtested for spesialisthelsetjenesten og beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet. Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS), samt for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse eller eldres helse.