Laster Arrangementer

Landskonferanse alderspsykiatri 2018

Landskonferansen i alderspsykiatri er et av Aldring og helses årlige arrangementer.
Hvor og når
Dato
23 april, 2018 - 25 april, 2018
Sted
Quality Hotel, Sarpsborg
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Arrangementet er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten og beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet. Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i Distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Arrangør : Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset Østfold HF, alderspsykiatrisk seksjon

Mer informasjon og påmelding

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent konferansen som spesialistspesifikt kurs med 15 timer meritterende til ergoterapispesialist innen eldres helse eller psykisk helse