Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kurs om ryggmargsskader

Tverrfaglig fagdager om ryggmargsskader. For å gi bedre kjennskap til følgetilstander etter ryggmargsskader, risikofaktorer, komplikasjoner, forebygging og samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjenesten for koordinert rehabilitering og behandling.
Hvor og når
Dato
7 juni, 2018 - 8 juni, 2018
Sted
Storstuen, Bikuben, Haukeland sykehus
Arrangør
Nevrologisk avd. Haukeland sykehus
Emne
Somatisk helse
Påmeldingsfrist
14 mai, 2018

Målgruppe: Fastleger, kommuneleger, ergo- og fysioterapitjeneste i kommunene, koordinerende enhet, kommunal forvaltning, hjemmetjenesten og  BPA-personell.

Link til mer informasjon og påmelding

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 14 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse.