Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kurs i Assisting Hand Assessment, AHA

Systematisk kartlegging av håndfunksjon hos barn med unilateral skade fra 18 mnd - 18 år.
Hvor og når
Dato
15 november, 2021 - 17 november, 2021
Sted
Oslo universitetssykehus
Arrangør
Norsk kvalitets- og opplæringsregister for cerebral parese,NorCP
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Assisting Hand Assessment versjon 5.0 (AHA) er et veletablert og mye brukt kartleggingsinstrument for å beskrive og måle hvor effektivt barn med inilateral skade bruker sin affiserte hånd sammen med den dominante hånden i tohåndsskriving.

Opplæring på AHA-kurset gis i to trinn:
* 2 1/2 dagers undervisning med gjennomgang av testens bakgrunn og oppbygging, testprosedyre, vidofilming og skåring. Kurset inkluderer en rekke skåringsøvelser basert på videofilmer. Alle kursdeltakere får utdelt en manual med detaljerte skåringskriterier og skåringsskjema.

*For sertifisering i AHA-testen, må deltakerne i etterkant av kursdagene skåre seks AHA-filmer med tilfredsstillende resultat. Noen av filmene vil være tilgjengelige via en web-basert læringsplattform, og noen må være egenprodusert av kursdeltakerne selv. Individuell tilbakemelding på skåringene vil bli gitt.

Kurset er meritterende med 35 timer som ergoterapispesifikt kurs.

Pris: 2500,- for norske deltakere (4800,- for internasjonale deltakere)

Påmelding: Gunvor Lilleholt Klevberg gklevber@ous-hf.no