Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Kurs for tillitsvalgte: Godkjenning av turnus

Kurset gjennomføres som et webinar over 4 timer, og skal gi de tillitsvalgte kompetanse når de skal drøfte forslag til arbeids/turnus-plan med arbeidsgiver.
Hvor og når
Dato
6 september, 2022
Sted
Nettbasert
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
19 august, 2022
  • Målgruppe: Tillitsvalgte i KS-området som godkjenner medlemmers turnus.
  • Tid: 6. september klokka 09.00-13.00
  • Kursleder: Jan Peter Runde, Visma Enterprise AS

Kurset vil blant annet ta for seg:

  1. Generell gjennomgang av arbeidsmiljøloven, kapittel 10 med vektlegging av sentrale bestemmelser som krever avtale med tillitsvalgte (daglig og ukentlig arbeidstid og arbeidsfri, samt gjennomsnittsberegninger) og drøftingsplikt. Eksempler på protokoller.
  2. Kort gjennomgang av muligheten til å inngå avtaler hjemlet i arbeidsmiljøloven § 10-12(4) (unntaksbestemmelser). Vi ser i økende grad slike avtaler, både i KS, Spekter og Virke-områdene.
  3. Gjennomgang av avtaleverk (HTA i KS) med fokus på ulike arbeidstidsordninger og beregning av variabel lønn.
  4. Hvor kan tillitsvalgte finne mer informasjon om saker som berører temaet (rettspraksis, rundskriv, presiseringer fra arbeidsgiverorganisasjoner)

Det vil også bli muligheter for at deltakerne skal stille spørsmål og bringe til torgs konkrete problemstillinger.

Kurset er gratis for Ergoterapeutenes tillitsvalgte.